• Βιογραφικό Εμμανουήλ Καλαμπόκα

  ΠΤΥΧΙΑ

  8/2006   ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Βαθμός: «Λίαν Καλώς»

  4/2009   ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (M.Sc.)

  4/2012   ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ. (Ph.D.) Βαθμός: «Άριστα»

  3/2014   UNITA OPERATIVA GINECOLOGIA E OSTETRICIA, PROFESSOR BETTOCCHI: CERTIFICATION IN HYSTEROSCOPY-ENDOSCOPY

  5/2016    Πιστοποίηση στη διαγνωστική και επαμβατική κολποσκόπηση από το Βρετανικό Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων και τη Βρετανική Εταιρεία Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου (BSCCP)

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  12/2006-2/2007        ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ, ΣΤΗΝ Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΝΝΑ» (1Ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑ)

  4/2008-7/2010        ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

  4/2012-4/2014        ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ Β’ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

  11-2014 έως τώρα          Fellow in Gynecologic Oncology, University of Aberdeen, United Kingdom

  ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  2015

   

  IVF/ICSI frozen replacement cycles; every cycle? Opinion expressed after a

  systematic review of the literature. Clin Exp Obstet Gynecol. 2015;42(2):173-5.

  Kalampokas T, Sofoudis C, Boutas I, Aravantinos L, Kalampokas E, Deligeoroglou

   

  2015

  Association of endometriosis and breast cancer: mini review of the literature.

  Arch Gynecol Obstet. 2016 Jan;293(1):5-10

  Anifantaki F, Boutas I, Kalampokas T, Kalampokas E, Sofoudis C, Salakos N.

   

  2015

   

  Cesarean Scar Pregnancy With a Viable Embryo Combining Multidose Methotrexate and

  Mifepristone: A Case Report. Medicine (Baltimore).

  Kalampokas E, Boutas I, Panoulis K, Kalampokas T. Novel Medical Therapy of

   

  2015

   

  Ulipristal acetate for uterine fibroids: a systematic review and meta-analysis. Gynecol Endocrinol. 2016

  Feb;32(2):91-6.

  Kalampokas T, Kamath M, Boutas I, Kalampokas E.

   

  2014

   

  Primary fallopian tube carcinoma: a case report and mini-review of the literature.

  Kalampokas E, Sofoudis C, Boutas I, Kalampokas T, Tourountous I.

  Eur J Gynaecol Oncol. 2014;35(5):595-6.

   

  2014

   

  A rare case report of squamous-cell carcinoma arising from mature cystic teratoma of ovary.

  Kalampokas E, Boutas I, Kairi-Vasilatou E, Salakos N, Panoulis K, Aravantinos L, Damaskos C, Kalampokas T, Deligeoroglou E.

  G Chir. 2014 Sep-Oct;35(9-10):241-5.

  2013

  Primary fallopian tube carcinoma.

  Kalampokas E, Kalampokas T, Tourountous I.

  Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2013 Apr 23. doi:pii: S0301-2115(13)00168-1. 10.1016/j.ejogrb.2013.03.023. [Epub ahead of print]

  2013

  AMH after laparoscopic surgery of the ovaries: a review.

  Kalampokas T, Kamath MS, Kalampokas E.

  Gynecol Endocrinol. 2013 May;29(5):408-11. doi: 10.3109/09513590.2012.754877. Epub 2013 Mar 1.

  2013

  Verrucous carcinoma of the vulva: a case report.

  Boutas I, Sofoudis C, Kalampokas E, Anastasopoulos C, Kalampokas T, Salakos N. Case Rep Obstet Gynecol. 2013;2013:932712. doi: 10.1155/2013/932712. Epub 2013 Jan 16.

  2013

  Placental growth factor (PlGF): a key to optimizing fetal growth.

  Vrachnis N, Kalampokas E, Sifakis S, Vitoratos N, Kalampokas T, Botsis D, Iliodromiti Z. J Matern Fetal Neonatal Med. 2013 Jul;26(10):995-1002. doi: 10.3109/14767058.2013.766694. Epub 2013 Feb 14.

  2012

  A randomized controlled trial for cervical priming using vaginal misoprostol prior to hysteroscopy in women who have only undergone  cesarean section Kalampokas E, Sofoudis C, Antonogeorgos G, Panoulis K, Aravantinos L, Grigoriou O, Kalampokas T.. Arch Gynecol Obstet. 2012 May 17. [Epub ahead of print]

   

  2012

  Association of adiponectin and placental growth factor in amniotic fluid with second trimester fetal growth.  Kalampokas E, Vrachnis N, Samoli E, Rizos D, Iliodromiti Z, Sifakis S, Kalampokas T, Vitoratos N, Creatsas G, Botsis D.. In Vivo. 2012 Mar-Apr;26(2):327-33.

  2012

  Diagnosing arthrogryposis multiplex congenital: A review

  Kalampokas E, Kalampokas T, Sofoudis C, Deligeoroglou E, and Botsis D. ISRN Obstetrics and Gynecology: accepted for publication

  2012

  Cabergoline as treatment of ovarian hyperstimulation syndrome: a review Kalampokas T, Creatsas G, Kalampokas E. Gynecological Endocrinology: 2013 Feb;29(2):98-100. doi: 10.3109/09513590.2012.730578. Epub 2012 Oct 30

  2012

  Endometrial stromal sarcoma in a 29-year-old patient. Case report and review of the literature Sofoudis C, Kalampokas T, Grigoriadis C, Kalampokas E, Bakalianou K, Salakos N.. Eur J Gynaecol Oncol. 2012;33(3):328-30.

  2012

  Comparing transvaginally defined endometrial thickness with hysteroscopic        and histopathologic findings in asyptomatic postmenopausal women.Kalampokas T,  Gregoriou O, Grigoriadis C, Iavazzo C, Zervakis A,  Sofoudis C,  Kalampokas E, Botsis D. Eur J Gynaecol Oncol.: Eur J Gynaecol Oncol. 2012;33(5):508-11

  2012

  Endometrial polyps and their relationship in the pregnancy rates of patients undergoing Intrauterine insemination Kalampokas T, Tzanakaki D, Konidaris S  ,Iavazzo C,Kalampokas E, Gregoriou O.. Clin. Exp. Obster. Gynecol. : Clin Exp Obstet Gynecol. 2012;39(3):299-302.

  2010   Καλαμπόκας Ε, Καλαμπόκας Θ, Τουρουντούς Ι, Κατωπόδης Δ. Διάγνωση σιαμαίας κύησης στο πρώτο τρίμηνο της κύησης. Ελληνικό περιοδικό Γυναικολογίας και Μαιευτικής, Τόμος 9, Τεύχος 2, Απρίλιος–Ιούνιος 2010.

  2010   Καλαμπόκας Θ, Αραβαντινός Λ , Καλαμπόκας Ε, Γρηγορίου Ο, Μπότσης Δ. Σύγκριση της διαγνωστικής ακρίβειας του διακολπικού υπερηχογραφήματος και της υστεροσκόπησης σε ασυμπτωματικές μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Υπερηχογραφία, Τόμος 7, Τεύχος 3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2010.

  2008   Δ.Α. Λάππας, Θ. Καλαμπόκας, Τ. Κυριοπούλου, Εμ. Καλαμπόκας, Π. Σκανδαλάκης. Μελέτη της ανατομίας της μητριαίας αρτηρίας. Εφηβική Γυναικολογία Αναπαραγωγή και Εμμηνόπαυση, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2008, 20 (4):311-316

  ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  Πάνω από 200 ανακοινώσεις σε διάφορα ελληνικά και διεθνή συνέδρια

   

  ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

  ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

  1)   “FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH”

  2)   »PROFICIENCY IN ENGLISH LANGUAGE», UNIVERSITY OF MICHIGAN

  ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

  1)   »CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE

  2)   “DIPLOME D’ETUDES EN LANQUE FRANCAISE (DELF)”, 1er DEGRE.

  3)   “CERTIFICAT PRATIQUE DE LANQUE FRANCAISE” (SORBONE 1)

  4)   “DIPLOME D’ETUDES EN LANQUE FRANCAISE (DELF)”, 2nd DEGRE

Κλείστε Ραντεβού με τον Ιατρό σας