• Βιογραφικό Εμμανουήλ Καλαμπόκα

  Ειδικός στη Γυναικολογική Ογκολογία, Λαπαροσκόπηση, Κολποσκόπηση

  Πιστοποίηση:
  Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων Γυναικολόγων (RCOG), Μεγάλης Βρετανίας (UK)
  Βρετανική Εταιρεία Κολποσκόπησης (BSCCP)
  Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας (ESGO)

   

  ΠΤΥΧΙΑ

  8/2006   ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Βαθμός: «Λίαν Καλώς»

  4/2009   ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (M.Sc.)

  4/2012   ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ. (Ph.D.) Βαθμός: «Άριστα»

  3/2014   UNITA OPERATIVA GINECOLOGIA E OSTETRICIA, PROFESSOR BETTOCCHI: CERTIFICATION IN HYSTEROSCOPY-ENDOSCOPY

  5/2016   Πιστοποίηση στη διαγνωστική και επεμβατική κολποσκόπηση από το Βρετανικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων και τη Βρετανική Εταιρεία Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου (BSCCP)

  2019       Ειδικός στη Γυναικολογική Ογκολογία από το Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων Γυναικολόγων (RCOG) Μεγάλης Βρετανίας και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας (ESGO)

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  12/2006-2/2007        ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ, ΣΤΗΝ Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΝΝΑ» (1Ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑ)

  4/2008-7/2010    ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

  4/2012-4/2014        ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ Β’ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

  11-2014 έως τώρα     Clinical Research Fellow in Gynecologic Oncology, University of Aberdeen, United Kingdom

  8-2017 έως 2019       RCOG Subspecialist in Gynecologic Oncology, NHS Grampian, University of Aberdeen, UK

  ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

   

  2018

   

  Kalampokas E, Payne F, Gurumurthy M. An update on the use of immunohistochemistry and molecular pathology in the diagnosis of pre-invasive andmalignant lesions in gynecological oncology. Gynecol Oncol. 2018 May 21. pii: S0090-8258(18)30910-7. doi: 10.1016/j.ygyno.2018.05.023. [Epub ahead of print] Review. PubMed PMID: 29792263.

   

  Kalampokas E, McRobbie S, Payne F, Parkin DE. Endometrial cancer after endometrial ablation or resection for menorrhagia. Int J Gynaecol Obstet. 2018 Jul;142(1):84-90. doi: 10.1002/ijgo.12503. Epub 2018 Apr 20. PubMed PMID:29637560.

   

  Kalampokas E, Sharma V, Gagliardi T, Payne F, Gurumurthy M. Primary small cell ovarian cancer of pulmonary type: A case report. Gynecol Oncol Rep. 2018 Feb 8;24:10-13. doi: 10.1016/j.gore.2018.02.003. eCollection 2018 May. PubMed PMID:29552627; PubMed Central PMCID: PMC5852300.

   

  Garmpis N, Damaskos C, Garmpi A, Spartalis E, Kalampokas E, Kalampokas T, Margonis GA, Schizas D, Andreatos N, Angelou A, Lavaris A, Athanasiou A, Apostolou KG, Spartalis M, Damaskou Z, Daskalopoulou A, Diamantis E, Tsivelekas K, Alavanos A, Valsami S, Moschos MM, Sampani A, Nonni A, Antoniou EA, Mantas D, Tsourouflis G, Markatos K, Kontzoglou K, Perrea D, Nikiteas N, Kostakis A, Dimitroulis D. Targeting histone deacetylases in endometrial cancer: a paradigm-shifting therapeutic strategy? Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2018 Feb;22(4):950-960. doi: 10.26355/eurrev_201802_14376. PubMed PMID: 29509243.

   

  Kalampokas E, Wilson J, Gurumurthy M, Cruickshank ME. Effect of High-Risk Human Papillomavirus but Normal Cytology at Test of Cure on Achieving Colposcopy  Standards. J Low Genit Tract Dis. 2018 Apr;22(2):110-114. doi:10.1097/LGT.0000000000000373. PubMed PMID: 29474235.

   

  Kalampokas E, Young H, Bednarek A, Habib M, Parkin DE, Gurumurthy M, Cairns M. Surgical Outcomes and Morbidity After Radical Surgery for Ovarian Cancer in Aberdeen Royal Infirmary, the Northeast of Scotland Gynaecologic Oncology Centre. Anticancer Res. 2018 Feb;38(2):923-928. PubMed PMID: 29374722

   

  2017

   

  Boutas I, Pergialiotis V, Salakos N, Korou LM, Mitousoudis A, Kalampokas E, Deligeoroglou E, Gregoriou O, Perrea DN, Creatsas G, Kourkoulis S. Assessment of bone metabolism and biomechanical properties of the femur, following treatment with anastrozole and letrozole in an experimental model of menopause. Oncol Lett.2017 Sep;14(3):3494-3502. doi: 10.3892/ol.2017.6596.

   

  Garmpis N, Damaskos C, Garmpi A, Kalampokas E, Kalampokas T, Spartalis E, Daskalopoulou A, Valsami S, Kontos M, Nonni A, Kontzoglou K, Perrea D, Nikiteas N, Dimitroulis D. Histone Deacetylases as New Therapeutic Targets in Triple-negative Breast Cancer: Progress and Promises. Cancer Genomics Proteomics.2017 Sep-Oct;14(5):299-313. Review.

   

  Kalampokas E, McRobbie S, Payne F, Parkin DE. Long-term incidence of hysterectomy following endometrial resection or endometrial ablation for heavy menstrual bleeding. Int J Gynaecol Obstet. 2017 Jul 11. doi: 10.1002/ijgo.12259.

   

  Staikou C, Kalampokas T, Kalampokas E, Vassiloglou S, Paraskeva A. Epidural fentanyl does not affect cervical dilation and progress of first stage of vaginal  delivery: a randomized, double-blind study. Curr Med Res Opin. 2017 Apr 20:1-13. doi: 10.1080/03007995.2017.1321536.

   

  Kalampokas E, Kalampokas T, Damaskos C. Primary Vaginal Melanoma, A Rare and Aggressive Entity. A Case Report and Review of the Literature. In Vivo. 2017 Jan 2;31(1):133-139.

   

  Damaskos C, Valsami S, Kontos M, Spartalis E, Kalampokas T, Kalampokas E, Athanasiou A, Moris D, Daskalopoulou A, Davakis S, Tsourouflis G, Kontzoglou K, Perrea D, Nikiteas N, Dimitroulis D. Histone Deacetylase Inhibitors: An Attractive Therapeutic Strategy Against Breast Cancer. Anticancer Res. 2017Jan;37(1):35-46. Review.

   

  2015

  IVF/ICSI frozen replacement cycles; every cycle? Opinion expressed after a

  systematic review of the literature. Clin Exp Obstet Gynecol. 2015;42(2):173-5.

  Kalampokas T, Sofoudis C, Boutas I, Aravantinos L, Kalampokas E, Deligeoroglou

   

  2015

  Association of endometriosis and breast cancer: mini review of the literature.

  Arch Gynecol Obstet. 2016 Jan;293(1):5-10

  Anifantaki F, Boutas I, Kalampokas T, Kalampokas E, Sofoudis C, Salakos N.

   

  2015

  Cesarean Scar Pregnancy With a Viable Embryo Combining Multidose Methotrexate and

  Mifepristone: A Case Report. Medicine (Baltimore).

  Kalampokas E, Boutas I, Panoulis K, Kalampokas T. Novel Medical Therapy of

   

  2015

  Ulipristal acetate for uterine fibroids: a systematic review and meta-analysis. Gynecol Endocrinol. 2016

  Feb;32(2):91-6.

  Kalampokas T, Kamath M, Boutas I, Kalampokas E.

   

  2014

  Primary fallopian tube carcinoma: a case report and mini-review of the literature.

  Kalampokas E, Sofoudis C, Boutas I, Kalampokas T, Tourountous I.

  Eur J Gynaecol Oncol. 2014;35(5):595-6.

   

  2014

  A rare case report of squamous-cell carcinoma arising from mature cystic teratoma of ovary.

  Kalampokas E, Boutas I, Kairi-Vasilatou E, Salakos N, Panoulis K, Aravantinos L, Damaskos C, Kalampokas T, Deligeoroglou E.

  G Chir. 2014 Sep-Oct;35(9-10):241-5.

  2013

  Primary fallopian tube carcinoma.

  Kalampokas E, Kalampokas T, Tourountous I.

  Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2013 Apr 23. doi:pii: S0301-2115(13)00168-1. 10.1016/j.ejogrb.2013.03.023. [Epub ahead of print]

  2013

  AMH after laparoscopic surgery of the ovaries: a review.

  Kalampokas T, Kamath MS, Kalampokas E.

  Gynecol Endocrinol. 2013 May;29(5):408-11. doi: 10.3109/09513590.2012.754877. Epub 2013 Mar 1.

  2013

  Verrucous carcinoma of the vulva: a case report.

  Boutas I, Sofoudis C, Kalampokas E, Anastasopoulos C, Kalampokas T, Salakos N. Case Rep Obstet Gynecol. 2013;2013:932712. doi: 10.1155/2013/932712. Epub 2013 Jan 16.

  2013

  Placental growth factor (PlGF): a key to optimizing fetal growth.

  Vrachnis N, Kalampokas E, Sifakis S, Vitoratos N, Kalampokas T, Botsis D, Iliodromiti Z. J Matern Fetal Neonatal Med. 2013 Jul;26(10):995-1002. doi: 10.3109/14767058.2013.766694. Epub 2013 Feb 14.

  2012

  A randomized controlled trial for cervical priming using vaginal misoprostol prior to hysteroscopy in women who have only undergone  cesarean section Kalampokas E, Sofoudis C, Antonogeorgos G, Panoulis K, Aravantinos L, Grigoriou O, Kalampokas T.. Arch Gynecol Obstet. 2012 May 17. [Epub ahead of print]

   

  2012

  Association of adiponectin and placental growth factor in amniotic fluid with second trimester fetal growth.  Kalampokas E, Vrachnis N, Samoli E, Rizos D, Iliodromiti Z, Sifakis S, Kalampokas T, Vitoratos N, Creatsas G, Botsis D.. In Vivo. 2012 Mar-Apr;26(2):327-33.

  2012

  Diagnosing arthrogryposis multiplex congenital: A review

  Kalampokas E, Kalampokas T, Sofoudis C, Deligeoroglou E, and Botsis D. ISRN Obstetrics and Gynecology: accepted for publication

  2012

  Cabergoline as treatment of ovarian hyperstimulation syndrome: a review Kalampokas T, Creatsas G, Kalampokas E. Gynecological Endocrinology: 2013 Feb;29(2):98-100. doi: 10.3109/09513590.2012.730578. Epub 2012 Oct 30

  2012

  Endometrial stromal sarcoma in a 29-year-old patient. Case report and review of the literature Sofoudis C, Kalampokas T, Grigoriadis C, Kalampokas E, Bakalianou K, Salakos N.. Eur J Gynaecol Oncol. 2012;33(3):328-30.

  2012

  Comparing transvaginally defined endometrial thickness with hysteroscopic        and histopathologic findings in asyptomatic postmenopausal women.Kalampokas T,  Gregoriou O, Grigoriadis C, Iavazzo C, Zervakis A,  Sofoudis C,  Kalampokas E, Botsis D. Eur J Gynaecol Oncol.: Eur J Gynaecol Oncol. 2012;33(5):508-11

  2012

  Endometrial polyps and their relationship in the pregnancy rates of patients undergoing Intrauterine insemination Kalampokas T, Tzanakaki D, Konidaris S  ,Iavazzo C,Kalampokas E, Gregoriou O.. Clin. Exp. Obster. Gynecol. : Clin Exp Obstet Gynecol. 2012;39(3):299-302.

  2010

  Καλαμπόκας Ε, Καλαμπόκας Θ, Τουρουντούς Ι, Κατωπόδης Δ. Διάγνωση σιαμαίας κύησης στο πρώτο τρίμηνο της κύησης. Ελληνικό περιοδικό Γυναικολογίας και Μαιευτικής, Τόμος 9, Τεύχος 2, Απρίλιος–Ιούνιος 2010.

  2010

  Καλαμπόκας Θ, Αραβαντινός Λ , Καλαμπόκας Ε, Γρηγορίου Ο, Μπότσης Δ. Σύγκριση της διαγνωστικής ακρίβειας του διακολπικού υπερηχογραφήματος και της υστεροσκόπησης σε ασυμπτωματικές μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Υπερηχογραφία, Τόμος 7, Τεύχος 3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2010.

  2008

  Δ.Α. Λάππας, Θ. Καλαμπόκας, Τ. Κυριοπούλου, Εμ. Καλαμπόκας, Π. Σκανδαλάκης. Μελέτη της ανατομίας της μητριαίας αρτηρίας. Εφηβική Γυναικολογία Αναπαραγωγή και Εμμηνόπαυση, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2008, 20 (4):311-316

  ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  Πάνω από 200 ανακοινώσεις σε διάφορα ελληνικά και διεθνή συνέδρια

   

  ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

  ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

  1)   “FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH”

  2)   »PROFICIENCY IN ENGLISH LANGUAGE», UNIVERSITY OF MICHIGAN

  ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

  1)   »CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE

  2)   “DIPLOME D’ETUDES EN LANQUE FRANCAISE (DELF)”, 1er DEGRE.

  3)   “CERTIFICAT PRATIQUE DE LANQUE FRANCAISE” (SORBONE 1)

  4)   “DIPLOME D’ETUDES EN LANQUE FRANCAISE (DELF)”, 2nd DEGRE

Κλείστε Ραντεβού με τον Ιατρό σας