• 7.2015

    Ομιλία στους Μαιυετήρες-Γυναικολόγους της Αθήνας για την Κλινική σημασία της Υαλοποίησης (Vitrification)  στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF) !

    7.2015